Vaarregels en Tips

Welkom aan boord


U krijgt een korte instructie en uitleg voor u vertrekt, enkele tips en zaken waar u voor moet oppassen.


Download de “sloepennetwerk” app. Je kunt direct zien waar je kan varen. Je kunt zelfs routes maken door de knooppunten te verbinden en zien hoe lang de tocht is en duurt.


De Vetus diesel motor moet worden voorgegloeid. Bij koude motor minimaal 6 seconden.


Bij het wegvaren naar de Rijn (en uiteraard bij terugkomst) vaar je onder een smalle brug door. Pas de snelheid aan, vaar rustig. Zorg ervoor dat de stootwillen niet buiten board hangen. Want dan kom je klem te zitten!


Voor een noodstop door achteruit te varen dient dit voorzichtig te gebeuren. Altijd 2 seconden in zijn vrij alvorens achter of voorruit te schakelen.


Houd rekening met andere mensen op en rond het water.


Veroorzaak geen hinderlijke golfslag


Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom


Om goed te kunnen manoeuvreren is het belangrijk dat u de boot volkomen stillegt. Belangrijk bij aanleggen. Schuin op de wal aanvaren een metertje voor de walkant, de boot volkomen stil leggen. Het roer in de gewenste richting draaien en een korte hoeveelheid gas geven. Hierdoor zal de boot snel van richting veranderen en netjes naar de kant varen. In zijn achteruit klein korte klapje gas en de boot ligt mooi aan.


Blijf als stuurman alcoholvrij. Op het water gelden dezelfde regels als in het verkeer.


Houd je aan de snelheid, max 6 km/u in Leiden en andere kleine sloten

En max 12 km/u op de grote plassen, en brede vaarten.


Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.


Vaar stuurboord aan rechter zijde en neem de voorrangsregels in acht. Rechts gaat voor.


Beroepsvaart, boten langer dan 20meter en kleinere (rondvaart) boten voorzien van een gele kegel, hebben altijd voorrang.


Meer af op de daarvoor aangewezen plaatsen.


Let op de brughoogte en denk aan uw hoofd.


Vaar rustig en op uw gemak.


Voer in de schemering en in donker altijd verlichting, schakelaar navigatieverlichting aan de zijkant van de stuurkolom. Vergeet niet wanneer de motor niet meer draait de verlichting en de koelkast uit te schakelen.